Antagningspoäng för Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41014

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 17.99 0.75 0.00 4.00
Urval 2 17.40 17.85 0.65 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1056

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

62

Under HT2020 sökte 1056 personer till Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet varav 261 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 12 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 18.11 0.80 0.00 3.50
Urval 2 17.81 17.99 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1071

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 1071 personer till Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet varav 261 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 9 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 18.27 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.91 18.38 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1211

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 1211 personer till Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet varav 331 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 11 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 19.08 0.85 4.00
Urval 2 17.50 18.12 0.75 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 19.08 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1291

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 1291 personer till Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet varav 329 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 8 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 19.30 0.90 4.00
Urval 2 18.16 19.30 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1352

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 1352 personer till Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet varav 317 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 6 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 6 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.09 0.95 4.00
Urval 2 18.96 18.09 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.09 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1402

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 1402 personer till Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet varav 349 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 8 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 5 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 19.30 1.00 4.00
Urval 2 18.10 18.59 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1365

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 1365 personer till Tandhygienistprogrammet vid Karolinska institutet varav 303 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 8 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm