Antagningspoäng för Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41015

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.79 21.15 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.63 21.10 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 20.79 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2119

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

116

Under HT2020 sökte 2119 personer till Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 537 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 40 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 116 personer varav 37 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.15 21.99 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.05 21.99 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.15 i urvalsgrupp BI, 21.99 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1943

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

116

Under HT2019 sökte 1943 personer till Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 628 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 38 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 116 personer varav 33 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 21.94 1.55 0.00 0.00
Urval 2 20.89 21.83 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 21.94 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2210

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

116

Under HT2018 sökte 2210 personer till Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 593 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 43 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 116 personer varav 43 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.95 22.40 1.55 4.00
Urval 2 20.90 22.40 1.55 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 20.95 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2202

Antagna urval 1

116

Antagna urval 2

106

Under HT2017 sökte 2202 personer till Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 561 i första hand. Totalt antogs 116 personer i det första urvalet varav 35 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 106 personer varav 30 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40 22.10 1.60 4.00
Urval 2 21.87 22.03 1.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.40 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2154

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

102

Under HT2016 sökte 2154 personer till Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 557 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 35 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 102 personer varav 30 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 21.85 1.60 4.00
Urval 2 21.98 21.80 1.55 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 21.85 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2302

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

102

Under HT2015 sökte 2302 personer till Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 609 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 44 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 102 personer varav 40 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.73 22.30 1.60 0.00
Urval 2 21.55 22.29 1.55
För höstterminen år 2014 hade Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.73 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2376

Antagna urval 1

113

Antagna urval 2

101

Under HT2014 sökte 2376 personer till Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet varav 584 i första hand. Totalt antogs 113 personer i det första urvalet varav 45 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 101 personer varav 38 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karolinska institutet

Andra utbildningar i Stockholm