Antagningspoäng för Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design vid Konstfack

Programkod: KF-L1401

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.10 0.60
Urval 2 18.02 18.10 0.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design på Konstfack 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 97 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design vid Konstfack varav 31 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 0 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 18.61 0.70
Urval 2 17.80 18.61 0.70
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design på Konstfack 17.80 i urvalsgrupp BI, 18.61 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 110 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design vid Konstfack varav 33 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 13.25 0.20 0.00
Urval 2 14.60 13.25 0.20 2.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design vid Konstfack antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 13.25 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 91 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design vid Konstfack varav 29 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 4 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 4 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Konstfack

Andra utbildningar i Stockholm