Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack

Programkod: KF-L1902

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.28 16.34 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack antagningspoängen 17.28 i urvalsgrupp BI, 16.34 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2020 sökte 53 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.39 20.57 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.94 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack antagningspoängen 15.39 i urvalsgrupp BI, 20.57 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2019 sökte 63 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack varav 29 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 3 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 5 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Konstfack

Andra utbildningar i Stockholm