Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp vid Konstfack

Programkod: KF-L1403

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.35 11.81 0.45 2.00
Urval 2 12.35 11.81 0.45
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp vid Konstfack antagningspoängen 12.35 i urvalsgrupp BI, 11.81 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 79 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp vid Konstfack varav 30 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Konstfack

Andra utbildningar i Stockholm