Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och annat ämne vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Programkod: KMH-73000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.92
Urval 2 18.60
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och annat ämne på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 18.92 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 78 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och annat ämne vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm varav 13 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.92 18.40 0.80
Urval 2 13.92 18.40 0.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och annat ämne på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 13.92 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 102 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och annat ämne vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm varav 26 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 1.40 0.00
Urval 2 18.80 1.40
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och annat ämne vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 86 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och annat ämne vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm varav 21 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm