Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32701

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.55 14.62 0.65
Urval 2 13.55 14.62 0.65
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 på Kungliga Tekniska högskolan 13.55 i urvalsgrupp BI, 14.62 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 44 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 vid Kungliga Tekniska högskolan varav 12 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm