Antagningspoäng för Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32100

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 21.51 1.55 0.00 4.00
Urval 2 21.15 21.50 1.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.51 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2823

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 2823 personer till Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 1103 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 58 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 49 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.51 1.55 0.00 4.00
Urval 2 21.30 21.51 1.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.51 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2190

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

137

Under HT2019 sökte 2190 personer till Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 836 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 76 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 137 personer varav 57 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 21.30 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.35 21.40 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.30 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2629

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

135

Under HT2018 sökte 2629 personer till Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 938 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 74 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 62 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.28 21.63 1.65 4.00
Urval 2 21.20 21.63 1.65
För höstterminen år 2017 hade Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.28 i urvalsgrupp BI, 21.63 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2692

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

135

Under HT2017 sökte 2692 personer till Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 908 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 66 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 56 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.00 1.65 4.00
Urval 2 22.10 21.92 1.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2773

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

125

Under HT2016 sökte 2773 personer till Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 884 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 63 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 50 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.78 22.00 1.70 4.00
Urval 2 21.73 22.07 1.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.78 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2623

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

125

Under HT2015 sökte 2623 personer till Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 852 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 61 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 47 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 21.90 1.70 0.00
Urval 2 21.70 21.46 1.70
För höstterminen år 2014 hade Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2935

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

125

Under HT2014 sökte 2935 personer till Arkitektutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 880 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 61 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 46 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm