Antagningspoäng för Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32123

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.81 18.62 1.15 0.00 0.00
Urval 2 18.41 18.62 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.81 i urvalsgrupp BI, 18.62 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

529

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 529 personer till Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan varav 104 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 50 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 42 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.08 18.20 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.06 18.02 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.08 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

448

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 448 personer till Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan varav 96 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 36 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 35 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 17.10 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.67 18.29 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

526

Antagna urval 1

73

Antagna urval 2

63

Under HT2018 sökte 526 personer till Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan varav 83 i första hand. Totalt antogs 73 personer i det första urvalet varav 30 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 30 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 18.96 1.25 0.00
Urval 2 17.85 17.13 1.15
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

481

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 481 personer till Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan varav 98 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 37 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 19.45 1.20 0.00
Urval 2 18.53 18.70 1.15
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 19.45 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 517 personer till Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan varav 63 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 37 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 35 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 16.97 1.30 0.00
Urval 2 18.60 16.56 1.15
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

493

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 493 personer till Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan varav 87 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 35 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 36 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 19.35 1.30 0.00
Urval 2 19.55 19.10 1.30
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 537 personer till Civilingenjör och lärare vid Kungliga Tekniska högskolan varav 87 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 28 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm