Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32101

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.52 20.59 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.52 20.56 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.52 i urvalsgrupp BI, 20.59 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1186

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 1186 personer till Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 180 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 29 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 21 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 19.70 1.45 0.00 0.00
Urval 2 20.16 19.69 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

899

Antagna urval 1

104

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 899 personer till Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 157 i första hand. Totalt antogs 104 personer i det första urvalet varav 40 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 34 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 19.37 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.58 19.45 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 19.37 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

992

Antagna urval 1

112

Antagna urval 2

87

Under HT2018 sökte 992 personer till Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 112 i första hand. Totalt antogs 112 personer i det första urvalet varav 44 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 87 personer varav 34 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 20.32 1.45 0.00
Urval 2 19.50 20.33 1.45
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 20.32 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1011

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 1011 personer till Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 129 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 31 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 23 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 19.23 1.45 0.00
Urval 2 20.50 19.23 1.45
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 19.23 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1081

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 1081 personer till Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 123 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 42 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 30 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.20 1.40 0.00
Urval 2 19.30 18.20 1.40
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1097

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 1097 personer till Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 112 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 39 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 33 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 18.73 1.30 0.00
Urval 2 20.10 18.73 1.30
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 18.73 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1109

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 1109 personer till Civilingenjörsutb i bioteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 108 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 48 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 33 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm