Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32102

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.94 21.52 1.60 0.00 4.00
Urval 2 20.83 21.12 1.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.94 i urvalsgrupp BI, 21.52 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2334

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

215

Under HT2020 sökte 2334 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 700 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 200 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 215 personer varav 173 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 21.04 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.00 21.04 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.04 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2161

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

186

Under HT2019 sökte 2161 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 714 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 171 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 186 personer varav 150 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.48 20.77 1.55 0.00 4.00
Urval 2 20.25 20.67 1.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.48 i urvalsgrupp BI, 20.77 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2252

Antagna urval 1

241

Antagna urval 2

211

Under HT2018 sökte 2252 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 665 i första hand. Totalt antogs 241 personer i det första urvalet varav 198 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 211 personer varav 176 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.10 1.65 4.00
Urval 2 20.73 20.10 1.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2332

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

178

Under HT2017 sökte 2332 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 683 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 156 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 178 personer varav 141 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 19.52 1.60 4.00
Urval 2 20.50 19.52 1.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2208

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

196

Under HT2016 sökte 2208 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 558 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 173 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 196 personer varav 155 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 20.02 1.55 0.00
Urval 2 20.00 20.02 1.55
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 20.02 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2201

Antagna urval 1

235

Antagna urval 2

212

Under HT2015 sökte 2201 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 541 i första hand. Totalt antogs 235 personer i det första urvalet varav 200 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 212 personer varav 181 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.48 1.45 0.00
Urval 2 19.00 19.50 1.45
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1937

Antagna urval 1

235

Antagna urval 2

201

Under HT2014 sökte 1937 personer till Civilingenjörsutb i datateknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 454 i första hand. Totalt antogs 235 personer i det första urvalet varav 195 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 201 personer varav 168 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm