Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32121

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.53 19.70 1.30 0.00 0.00
Urval 2 19.38 19.70 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.53 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

891

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 891 personer till Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan varav 117 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 42 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 35 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 20.15 1.40 0.00 0.00
Urval 2 19.11 20.15 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 20.15 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

886

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 886 personer till Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan varav 127 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 41 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 35 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 19.64 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.33 19.38 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 19.64 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

943

Antagna urval 1

116

Antagna urval 2

96

Under HT2018 sökte 943 personer till Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan varav 152 i första hand. Totalt antogs 116 personer i det första urvalet varav 38 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 96 personer varav 37 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 20.04 1.45 0.00
Urval 2 18.96 20.04 1.45
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 20.04 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1100

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2017 sökte 1100 personer till Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan varav 144 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 41 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 40 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.96 1.35 0.00
Urval 2 18.84 18.96 1.35
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1044

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 1044 personer till Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan varav 117 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 45 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 42 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 20.05 1.35 0.00
Urval 2 20.20 20.05 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 20.05 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1139

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 1139 personer till Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan varav 147 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 46 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 43 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 20.21 1.40 0.00
Urval 2 19.40 20.43 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 20.21 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1159

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 1159 personer till Civilingenjörsutb i energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan varav 134 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 44 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 37 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm