Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32106

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.45 21.63 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.45 21.63 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.45 i urvalsgrupp BI, 21.63 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2621

Antagna urval 1

211

Antagna urval 2

171

Under HT2020 sökte 2621 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 688 i första hand. Totalt antogs 211 personer i det första urvalet varav 144 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 171 personer varav 121 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 21.39 1.65 0.00 0.00
Urval 2 21.56 21.39 1.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 21.39 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2287

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

171

Under HT2019 sökte 2287 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 675 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 156 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 171 personer varav 126 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.39 21.27 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.41 21.30 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.39 i urvalsgrupp BI, 21.27 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2719

Antagna urval 1

233

Antagna urval 2

188

Under HT2018 sökte 2719 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 670 i första hand. Totalt antogs 233 personer i det första urvalet varav 145 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 188 personer varav 121 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 21.60 1.65 0.00
Urval 2 21.45 21.60 1.65
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2755

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

160

Under HT2017 sökte 2755 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 721 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 145 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 120 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.83 20.99 1.70 0.00
Urval 2 21.83 20.99 1.70
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.83 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2978

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under HT2016 sökte 2978 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 718 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 141 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 116 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.57 21.60 1.75 0.00
Urval 2 21.57 21.50 1.75
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.57 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3258

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

175

Under HT2015 sökte 3258 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 768 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 154 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 123 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.00 1.70 0.00
Urval 2 21.90 22.00 1.70
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3332

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

177

Under HT2014 sökte 3332 personer till Civilingenjörsutb i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 747 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 150 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 177 personer varav 118 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm