Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32107

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.55 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.60 19.55 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.55 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1070

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

76

Under HT2020 sökte 1070 personer till Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 85 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 76 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 58 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 18.90 1.40 0.00 0.00
Urval 2 19.17 18.90 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

976

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

76

Under HT2019 sökte 976 personer till Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 87 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 73 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 63 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 18.88 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.85 18.66 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

941

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 941 personer till Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 94 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 81 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 64 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.23 19.10 1.45 0.00
Urval 2 19.23 19.10 1.45
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.23 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1097

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

81

Under HT2017 sökte 1097 personer till Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 116 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 68 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 81 personer varav 62 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.68 18.00 1.40 0.00
Urval 2 18.68 18.00 1.40
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.68 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1009

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 1009 personer till Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 95 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 69 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 62 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 18.03 1.35 0.00
Urval 2 18.50 18.03 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1086

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2015 sökte 1086 personer till Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 85 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 78 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 67 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.13 1.35 0.00
Urval 2 18.30 17.13 1.35
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

962

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

76

Under HT2014 sökte 962 personer till Civilingenjörsutb i informationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 80 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 71 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 57 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm