Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32109

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.30 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.43 19.30 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1643

Antagna urval 1

195

Antagna urval 2

159

Under HT2020 sökte 1643 personer till Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 213 i första hand. Totalt antogs 195 personer i det första urvalet varav 159 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 159 personer varav 134 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 19.27 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.38 19.27 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 19.27 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1561

Antagna urval 1

195

Antagna urval 2

151

Under HT2019 sökte 1561 personer till Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 229 i första hand. Totalt antogs 195 personer i det första urvalet varav 160 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 151 personer varav 127 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 18.23 1.35 0.00 4.00
Urval 2 18.54 18.23 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1723

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

171

Under HT2018 sökte 1723 personer till Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 188 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 181 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 171 personer varav 140 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 18.49 1.35 0.00
Urval 2 19.13 18.49 1.35
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1800

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

171

Under HT2017 sökte 1800 personer till Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 201 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 169 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 171 personer varav 140 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.50 1.45 0.00
Urval 2 19.90 19.00 1.45
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1876

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

173

Under HT2016 sökte 1876 personer till Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 205 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 161 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 173 personer varav 129 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.75 1.40 0.00
Urval 2 19.50 18.75 1.40
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2118

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

175

Under HT2015 sökte 2118 personer till Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 242 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 156 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 122 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 18.73 1.40 0.00
Urval 2 19.45 18.73 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 18.73 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2024

Antagna urval 1

215

Antagna urval 2

175

Under HT2014 sökte 2024 personer till Civilingenjörsutb i maskinteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 207 i första hand. Totalt antogs 215 personer i det första urvalet varav 169 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 140 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm