Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32120

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 19.38 1.20 0.00 0.00
Urval 2 19.38 19.38 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 19.38 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

801

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

66

Under HT2020 sökte 801 personer till Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 76 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 42 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 34 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 18.91 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.65 18.91 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 18.91 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 643 personer till Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 79 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 28 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 23 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.67 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.50 18.67 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

900

Antagna urval 1

92

Antagna urval 2

67

Under HT2018 sökte 900 personer till Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 73 i första hand. Totalt antogs 92 personer i det första urvalet varav 44 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 35 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.03 1.25 0.00
Urval 2 18.60 18.03 1.25
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

925

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 925 personer till Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 62 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 47 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 36 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.19 1.25
Urval 2 19.10 18.19 1.25
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjörsutb i medicinsk teknik på Kungliga Tekniska högskolan 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

856

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 856 personer till Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 65 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 39 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 29 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.23 1.30 0.00
Urval 2 19.10 17.68 1.30
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

932

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 932 personer till Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 51 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 36 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 29 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 19.52 1.25 0.00
Urval 2 18.70 19.52 1.25
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

889

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 889 personer till Civilingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 57 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 42 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 33 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm