Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32111

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 19.90 1.30 0.00 0.00
Urval 2 19.32 19.90 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

821

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 821 personer till Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 142 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 61 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 52 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 19.45 1.45 0.00 0.00
Urval 2 19.58 19.45 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 19.45 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

796

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

77

Under HT2019 sökte 796 personer till Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 138 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 52 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 40 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.92 19.27 1.45 0.00 0.00
Urval 2 18.88 19.27 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.92 i urvalsgrupp BI, 19.27 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

890

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 890 personer till Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 160 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 59 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 49 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.05 1.45 0.00
Urval 2 19.79 19.05 1.45
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

942

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

76

Under HT2017 sökte 942 personer till Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 167 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 53 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 41 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.30 1.40 0.00
Urval 2 19.43 19.35 1.40
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1007

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 1007 personer till Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 173 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 41 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 36 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.60 1.40 0.00
Urval 2 19.10 20.00 1.40
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1026

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 1026 personer till Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 164 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 46 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 39 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.97 18.75 1.35 0.00
Urval 2 18.97 18.75 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.97 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

950

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

79

Under HT2014 sökte 950 personer till Civilingenjörsutb i medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 139 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 57 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 79 personer varav 53 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm