Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32114

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 21.11 1.65 0.00 4.00
Urval 2 22.00 21.11 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, 21.11 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1402

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

140

Under HT2020 sökte 1402 personer till Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 448 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 131 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 106 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.19 22.27 1.75 0.00 0.00
Urval 2 22.19 22.27 1.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 22.19 i urvalsgrupp BI, 22.27 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1238

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

139

Under HT2019 sökte 1238 personer till Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 447 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 115 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 139 personer varav 100 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 21.32 1.65 0.00 0.00
Urval 2 21.98 21.32 1.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 21.32 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1359

Antagna urval 1

183

Antagna urval 2

159

Under HT2018 sökte 1359 personer till Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 432 i första hand. Totalt antogs 183 personer i det första urvalet varav 143 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 159 personer varav 128 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 21.77 1.65 0.00
Urval 2 21.98 21.77 1.65
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 21.77 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1343

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

131

Under HT2017 sökte 1343 personer till Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 438 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 121 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 131 personer varav 104 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 21.91 1.75 0.00
Urval 2 22.50 21.91 1.75
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 21.91 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1410

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

141

Under HT2016 sökte 1410 personer till Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 433 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 138 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 141 personer varav 119 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.05 20.64 1.75 0.00
Urval 2 22.05 20.64 1.75
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 22.05 i urvalsgrupp BI, 20.64 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1386

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

147

Under HT2015 sökte 1386 personer till Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 364 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 134 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 147 personer varav 115 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 21.77 1.75 0.00
Urval 2 22.30 22.00 1.75
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 21.77 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1367

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under HT2014 sökte 1367 personer till Civilingenjörsutb i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 332 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 127 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 118 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm