Antagningspoäng för Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32119

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 18.70 1.20 0.00 0.00
Urval 2 19.48 18.70 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

652

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 652 personer till Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 75 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 54 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 43 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.35 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.54 18.35 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

547

Antagna urval 1

89

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 547 personer till Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 74 i första hand. Totalt antogs 89 personer i det första urvalet varav 49 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 39 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 17.97 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.18 18.60 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 17.97 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

99

Antagna urval 2

79

Under HT2018 sökte 591 personer till Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 90 i första hand. Totalt antogs 99 personer i det första urvalet varav 42 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 79 personer varav 36 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.06 1.25
Urval 2 18.75 18.06 1.25
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjörsutb i teknisk kemi på Kungliga Tekniska högskolan 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.06 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

679

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 679 personer till Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 69 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 35 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 27 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.58 19.39 1.20 0.00
Urval 2 18.27 19.39 1.20
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.58 i urvalsgrupp BI, 19.39 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

716

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 716 personer till Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 85 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 40 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 34 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.55 1.20 0.00
Urval 2 18.50 17.55 1.20
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

698

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 698 personer till Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 71 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 58 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 50 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.68 1.10 0.00
Urval 2 18.50 18.85 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.68 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

690

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

87

Under HT2014 sökte 690 personer till Civilingenjörsutb i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 73 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 60 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 87 personer varav 50 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm