Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32124

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 17.13 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.55 17.13 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

391

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 391 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 39 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 16.27 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.19 16.27 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

324

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 324 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan varav 20 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 33 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.60 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.00 16.60 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

41

Under HT2018 sökte 307 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan varav 16 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 25 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm