Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32112

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.06 1.20 0.00
Urval 2 17.00 17.34 1.15
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

43

Under HT2017 sökte 440 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan varav 27 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 44 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 32 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.31 1.20 0.00
Urval 2 17.80 17.31 1.15
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

553

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 553 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet vid Kungliga Tekniska högskolan varav 35 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 44 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 28 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm