Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32116

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 21.25 1.75 0.00 0.00
Urval 2 22.10 21.25 1.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1159

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

51

Under HT2020 sökte 1159 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 309 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 46 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 37 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm