Antagningspoäng för Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32420

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.44 16.95 0.80 0.00 3.00
Urval 2 16.44 16.95 0.80 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.44 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1142

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

205

Under HT2020 sökte 1142 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 248 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 158 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 205 personer varav 132 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 16.76 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.98 16.75 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1059

Antagna urval 1

194

Antagna urval 2

195

Under HT2019 sökte 1059 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 264 i första hand. Totalt antogs 194 personer i det första urvalet varav 127 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 195 personer varav 129 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 16.52 0.95 0.00 4.00
Urval 2 15.80 16.52 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1121

Antagna urval 1

255

Antagna urval 2

201

Under HT2018 sökte 1121 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 257 i första hand. Totalt antogs 255 personer i det första urvalet varav 172 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 201 personer varav 135 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 17.20 1.05 0.00
Urval 2 16.46 17.20 1.05
För höstterminen år 2017 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1198

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

178

Under HT2017 sökte 1198 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 265 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 142 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 178 personer varav 118 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.09 17.33 1.10 4.00
Urval 2 17.09 17.33 1.10
För höstterminen år 2016 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.09 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1294

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

196

Under HT2016 sökte 1294 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 315 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 160 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 196 personer varav 127 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.42 1.00 0.00
Urval 2 16.10 16.42 1.00
För höstterminen år 2015 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1192

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

190

Under HT2015 sökte 1192 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 268 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 155 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 130 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.77 1.00 4.00
Urval 2 16.50 16.77 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1037

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

199

Under HT2014 sökte 1037 personer till Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 226 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 141 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 199 personer varav 113 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm