Antagningspoäng för Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32453

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.74 10.82 0.50 4.00
Urval 2 12.74 10.82 0.50 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 12.74 i urvalsgrupp BI, 10.82 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

554

Antagna urval 1

163

Antagna urval 2

134

Under HT2016 sökte 554 personer till Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 67 i första hand. Totalt antogs 163 personer i det första urvalet varav 132 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 134 personer varav 107 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.69 14.60 0.45 0.00
Urval 2 11.80 13.65 0.45
För höstterminen år 2015 hade Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 13.69 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

662

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

135

Under HT2015 sökte 662 personer till Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 103 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 144 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 107 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.85 12.95 0.20 0.00
Urval 2 11.85 13.50 0.20
För höstterminen år 2014 hade Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 11.85 i urvalsgrupp BI, 12.95 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

641

Antagna urval 1

185

Antagna urval 2

144

Under HT2014 sökte 641 personer till Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 126 i första hand. Totalt antogs 185 personer i det första urvalet varav 160 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 144 personer varav 124 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm