Antagningspoäng för Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.16 17.50 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.02 16.71 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.16 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

407

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 407 personer till Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 49 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.92 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.15 17.15 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

358

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 358 personer till Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 38 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 21 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.68 16.25 0.85 0.00 0.00
Urval 2 15.68 16.25 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.68 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 344 personer till Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 26 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.09 15.10 0.85 0.00
Urval 2 16.09 15.88 0.95
För höstterminen år 2017 hade Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.09 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

409

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 409 personer till Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 33 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 16.40 0.95 0.00
Urval 2 15.07 16.40 0.85
För höstterminen år 2016 hade Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 428 personer till Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 37 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 36 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 29 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.09 0.90 0.00
Urval 2 16.80 14.77 0.90
För höstterminen år 2015 hade Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 402 personer till Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 44 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 16.09 0.80 0.00
Urval 2 14.50 15.83 0.50
Vårterminen år 2014 hade Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under VT2014 sökte 313 personer till Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 83 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 46 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm