Antagningspoäng för Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32601

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 17.78 0.70 0.00 0.00
Urval 2 17.24 17.78 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 17.78 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

42

Under HT2020 sökte 347 personer till Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan varav 74 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 45 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 28 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.81 0.85 0.00 0.00
Urval 2 15.20 15.81 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 285 personer till Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan varav 78 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 46 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.64 16.83 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.64 16.83 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.64 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

46

Under HT2018 sökte 356 personer till Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan varav 81 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 39 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 31 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.98 17.04 0.95 0.00
Urval 2 15.73 17.04 0.95
För höstterminen år 2017 hade Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.98 i urvalsgrupp BI, 17.04 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

410

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 410 personer till Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan varav 94 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 43 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 33 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.85 0.90 0.00
Urval 2 16.60 16.85 0.90
För höstterminen år 2016 hade Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

415

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 415 personer till Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan varav 97 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 50 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 36 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.37 16.87 0.70 0.00
Urval 2 15.22 16.87 0.70
För höstterminen år 2015 hade Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.37 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 339 personer till Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan varav 73 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 54 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 42 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.25 0.65 0.00
Urval 2 15.60 16.25 0.65
För höstterminen år 2014 hade Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 307 personer till Högskoleutbildning i byggproduktion vid Kungliga Tekniska högskolan varav 68 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 42 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 29 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm