Antagningspoäng för Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32500

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.69 20.10 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.80 20.11 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.69 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

666

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

43

Under HT2020 sökte 666 personer till Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan varav 146 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 48 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 30 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 18.35 1.30 0.00 0.00
Urval 2 17.90 18.35 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

508

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 508 personer till Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan varav 111 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 19.40 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.40 19.40 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

789

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 789 personer till Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan varav 146 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 40 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 32 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 19.95 1.35 0.00
Urval 2 18.59 19.95 1.35
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1122

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

57

Under HT2017 sökte 1122 personer till Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan varav 183 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 44 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 37 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 19.73 1.35 0.00
Urval 2 18.70 19.73 1.35
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 19.73 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1142

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 1142 personer till Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan varav 178 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 43 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 32 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 20.37 1.40
Urval 2 19.10 20.37 1.40
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram, fastighet och finans på Kungliga Tekniska högskolan 18.90 i urvalsgrupp BI, 20.37 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1280

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 1280 personer till Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan varav 197 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 40 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 25 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 20.13 1.40 0.00
Urval 2 19.45 19.85 1.40
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 20.13 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1054

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 1054 personer till Kandidatprogram, fastighet och finans vid Kungliga Tekniska högskolan varav 179 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm