Antagningspoäng för Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32505

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 18.70 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.30 18.70 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 537 personer till Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan varav 143 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 29 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 23 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 17.74 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.30 17.74 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 17.74 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

392

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 392 personer till Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan varav 83 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 30 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.03 18.66 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.90 18.66 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.03 i urvalsgrupp BI, 18.66 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

469

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 469 personer till Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan varav 116 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.48 1.25 0.00
Urval 2 17.50 18.48 1.25
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.48 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

704

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 704 personer till Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan varav 160 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 40 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 32 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.75 1.25 0.00
Urval 2 19.14 18.75 1.25
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

982

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

47

Under HT2016 sökte 982 personer till Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan varav 240 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 31 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 21 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 19.07 1.25
Urval 2 18.00 19.07 1.25
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling på Kungliga Tekniska högskolan 18.00 i urvalsgrupp BI, 19.07 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1003

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 1003 personer till Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan varav 256 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 34 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.82 1.15 0.00
Urval 2 18.30 18.82 1.15
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.82 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

693

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 693 personer till Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling vid Kungliga Tekniska högskolan varav 160 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 29 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm