Antagningspoäng för Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32507

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.44 20.73 1.10 0.00
Urval 2 19.44 20.73 1.10
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.44 i urvalsgrupp BI, 20.73 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

719

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 719 personer till Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 231 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 28 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 23 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.95 21.18 1.20
Urval 2 20.95 21.60 1.20
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska högskolan 20.95 i urvalsgrupp BI, 21.18 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

804

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 804 personer till Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 253 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 22 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 17 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 21.83 1.05 0.00
Urval 2 20.80 22.38 1.05
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 21.83 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

732

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 732 personer till Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 205 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 12 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.28 17.81 0.75 0.00
Urval 2 17.28 17.81 0.75
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.28 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

527

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 527 personer till Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 143 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 34 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 23 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm