Antagningspoäng för Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32506

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.34 12.83 0.35 0.00
Urval 2 12.34 12.83 0.35
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 12.34 i urvalsgrupp BI, 12.83 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 251 personer till Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design vid Kungliga Tekniska högskolan varav 31 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 29 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 25 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm