Antagningspoäng för Teknisk bastermin, För högskoleingenjörsutbildning i Medicinsk teknik eller Teknik och ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32450

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 13.80 0.80 0.00
Urval 2 14.08 13.37 0.75
För höstterminen år 2014 hade Teknisk bastermin, För högskoleingenjörsutbildning i Medicinsk teknik eller Teknik och ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 327 personer till Teknisk bastermin, För högskoleingenjörsutbildning i Medicinsk teknik eller Teknik och ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan varav 79 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 57 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 52 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm