Antagningspoäng för Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32401

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.88 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.26 16.25 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1559

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

175

Under HT2020 sökte 1559 personer till Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 113 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 143 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 117 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 15.91 1.00 0.00 3.00
Urval 2 16.71 15.91 1.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1329

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

182

Under HT2019 sökte 1329 personer till Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 126 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 161 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 182 personer varav 128 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.25 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.00 16.25 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1504

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

184

Under HT2018 sökte 1504 personer till Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 119 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 157 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 184 personer varav 132 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 16.79 1.10 3.00
Urval 2 17.21 16.79 1.10 3.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1704

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

175

Under HT2017 sökte 1704 personer till Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 125 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 145 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 113 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.79 1.10 4.00
Urval 2 17.00 16.79 1.10 3.00
Vårterminen år 2017 hade Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

828

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

90

Under VT2017 sökte 828 personer till Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 361 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 58 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 47 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.98 1.10 4.00
Urval 2 17.21 16.98 1.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1834

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

175

Under HT2016 sökte 1834 personer till Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 124 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 133 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 108 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm