Antagningspoäng för Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32403

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 15.89 0.75 0.00 3.50
Urval 2 15.27 14.98 0.65 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1034

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

140

Under HT2020 sökte 1034 personer till Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 71 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 124 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 98 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.92 0.80 0.00 3.00
Urval 2 14.49 14.87 0.80 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

934

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

140

Under HT2019 sökte 934 personer till Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 71 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 127 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 111 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.68 15.20 0.85 0.00 4.00
Urval 2 15.20 14.81 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.68 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1136

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

140

Under HT2018 sökte 1136 personer till Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 78 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 116 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 95 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.27 16.00 1.05 3.00
Urval 2 15.90 16.00 1.05 3.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.27 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1290

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

120

Under HT2017 sökte 1290 personer till Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 62 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 109 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 78 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 15.92 1.05 3.50
Urval 2 16.35 15.92 1.05 3.50
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1458

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

123

Under HT2016 sökte 1458 personer till Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 96 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 98 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 123 personer varav 77 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.70 1.00 3.00
Urval 2 16.30 15.77 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1646

Antagna urval 1

185

Antagna urval 2

142

Under HT2015 sökte 1646 personer till Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 124 i första hand. Totalt antogs 185 personer i det första urvalet varav 117 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 90 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.31 15.35 0.95 3.00
Urval 2 15.30 15.00 0.95 3.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.31 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1452

Antagna urval 1

185

Antagna urval 2

135

Under HT2014 sökte 1452 personer till Tekniskt basår, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 95 i första hand. Totalt antogs 185 personer i det första urvalet varav 135 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 99 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm