Antagningspoäng för Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32009

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.49 1.50 0.00 0.00
Urval 2 18.85 18.49 1.50 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

373

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2020 sökte 373 personer till Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 185 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.44 19.80 1.40 0.00 0.00
Urval 2 19.06 18.97 1.35 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.44 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2019 sökte 347 personer till Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 168 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 22 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.85 1.45 0.00 0.00
Urval 2 19.84 18.85 1.45 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

494

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

26

Under VT2018 sökte 494 personer till Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 232 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 17 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.86 1.50 0.00
Urval 2 19.40 19.86 1.50
Vårterminen år 2017 hade Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.86 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

594

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

41

Under VT2017 sökte 594 personer till Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 295 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 28 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 26 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.95 1.35 0.00
Urval 2 18.28 18.82 1.35
Vårterminen år 2016 hade Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.95 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

664

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

85

Under VT2016 sökte 664 personer till Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 296 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 51 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 50 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 19.15 1.40 0.00
Urval 2 18.60 19.15 1.35
Vårterminen år 2015 hade Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

649

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under VT2015 sökte 649 personer till Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 296 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 47 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 39 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.68 1.40 0.00
Urval 2 18.40 18.47 1.40
Vårterminen år 2014 hade Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.68 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

674

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under VT2014 sökte 674 personer till Tekniskt basår, termin 2, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 298 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 42 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 41 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm