Antagningspoäng för Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32005

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.67 17.97 1.35 0.00 0.00
Urval 2 17.75 18.65 1.35 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.67 i urvalsgrupp BI, 17.97 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under VT2020 sökte 296 personer till Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 41 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 23 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 16 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.09 18.52 1.30 0.00 0.00
Urval 2 18.09 18.52 1.30 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.09 i urvalsgrupp BI, 18.52 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under VT2019 sökte 249 personer till Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 39 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 18.07 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.39 18.07 1.35 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 18.07 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

379

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under VT2018 sökte 379 personer till Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 40 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 25 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 22 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.36 1.25 0.00
Urval 2 17.30 16.17 1.25
Vårterminen år 2016 hade Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under VT2016 sökte 490 personer till Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 23 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.83 16.23 1.00
Urval 2 17.10 16.23 1.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Tekniskt basår, termin 2, Haninge på Kungliga Tekniska högskolan 16.83 i urvalsgrupp BI, 16.23 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

532

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

52

Under HT2015 sökte 532 personer till Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 108 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 44 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 33 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.50 1.20 0.00
Urval 2 17.30 16.94 1.20
Vårterminen år 2015 hade Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

489

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2015 sökte 489 personer till Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 53 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 29 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 14.16 1.00 0.00
Urval 2 16.10 13.56 1.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 14.16 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

444

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

62

Under HT2014 sökte 444 personer till Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 85 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 42 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 35 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.70 1.25 0.00
Urval 2 17.10 16.37 1.20
Vårterminen år 2014 hade Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

493

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 493 personer till Tekniskt basår, termin 2, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 36 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 32 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm