Antagningspoäng för Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50017

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 19.10 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.70 18.85 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1116

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 1116 personer till Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 206 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 40 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 33 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 18.89 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.23 18.70 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 18.89 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1028

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 1028 personer till Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 167 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 48 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 38 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.00 1.15 0.00 4.00
Urval 2 18.20 18.75 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1171

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 1171 personer till Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 158 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 51 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 38 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.35 19.30 1.25 3.50
Urval 2 19.01 18.90 1.20
För höstterminen år 2017 hade Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.35 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1214

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

72

Under HT2017 sökte 1214 personer till Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 182 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 33 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 32 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.73 19.80 1.30 0.00
Urval 2 19.30 19.55 1.30
För höstterminen år 2016 hade Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.73 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1601

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 1601 personer till Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 207 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 29 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.71 19.79 1.30 0.00
Urval 2 19.71 18.75 1.30
För höstterminen år 2015 hade Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.71 i urvalsgrupp BI, 19.79 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1608

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

57

Under HT2015 sökte 1608 personer till Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 247 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 30 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 19 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.38 1.30 0.00
Urval 2 19.98 19.44 1.30
För höstterminen år 2014 hade Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.38 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1831

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1831 personer till Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 313 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 32 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 26 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping