Antagningspoäng för Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50018

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 18.75 0.85
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska på Linköpings universitet 15.79 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 89 personer till Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska vid Linköpings universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.53 1.05
Urval 2 18.65 17.53 0.95
Under terminen HT2016 hade utbildningen Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska på Linköpings universitet 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.53 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 113 personer till Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 17.60 1.10
Urval 2 18.35 16.20 1.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska på Linköpings universitet 18.35 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

336

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 336 personer till Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska vid Linköpings universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 4 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 19.70 1.00 0.00
Urval 2 18.08 18.80 0.95
För höstterminen år 2014 hade Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 247 personer till Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska vid Linköpings universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 5 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping