Antagningspoäng för Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50019

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.18 18.15 0.85
Urval 2 14.18 18.15 0.85
Under terminen HT2017 hade utbildningen Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska på Linköpings universitet 14.18 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 91 personer till Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska vid Linköpings universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.65 1.05
Urval 2 17.21 17.65 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska på Linköpings universitet 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 119 personer till Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska vid Linköpings universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 17.02 1.00 0.00
Urval 2 17.92 17.02 0.95
För höstterminen år 2015 hade Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 224 personer till Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska vid Linköpings universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.09 17.90 1.15
Urval 2 18.13 17.50 1.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska på Linköpings universitet 18.09 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 183 personer till Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska vid Linköpings universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping