Antagningspoäng för Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Biologi vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50210

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 20.08 0.70
Urval 2 17.65 20.08 0.70
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Biologi på Linköpings universitet 17.65 i urvalsgrupp BI, 20.08 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 51 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Biologi vid Linköpings universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 0.45 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 49 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Biologi vid Linköpings universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 0.70 99.99
Urval 2 0.70
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 40 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Biologi vid Linköpings universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping