Antagningspoäng för Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Engelska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50211

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.19 15.99 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.19 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 175 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 13.97 0.40 3.50
Urval 2 12.80 11.81 0.20
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 13.97 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 191 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 11 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 14.20 0.10 4.00
Urval 2 11.13 18.78 0.40
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 213 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.80 13.50 0.45 0.00
Urval 2 11.80 13.50 0.45
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 11.80 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 167 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 17 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping