Antagningspoäng för Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50212

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.76 15.07 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.76 i urvalsgrupp BI, 15.07 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 143 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 14.80 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2019 sökte 104 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 14.21 0.35 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 14.21 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 155 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 15 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 12.33 0.55 0.00
Urval 2 11.10 12.33 0.55 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 12.33 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 175 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 19 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 16 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.22 0.80 0.00
Urval 2 15.00 13.90 0.55
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 223 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 18 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 17 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 13.33 0.95 0.00
Urval 2 14.90 12.30 0.55
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 13.33 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 184 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 13 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping