Antagningspoäng för Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Matematik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50213

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 12.38 0.70 99.99
Urval 2 16.00 12.38 1.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Matematik vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 12.38 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 104 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Matematik vid Linköpings universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 12.00 0.25 99.99
Urval 2 13.30 0.25 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Matematik vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 12.00 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 113 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Matematik vid Linköpings universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 11 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 13.12 0.50 99.99 0.00
Urval 2 13.60 14.83 0.50 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Matematik vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 13.12 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 122 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Matematik vid Linköpings universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 21 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 13 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping