Antagningspoäng för Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50214

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 14.64 0.25 99.99
Urval 2 12.20 14.64 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 14.64 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 158 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 17 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 18.37 0.30 99.99
Urval 2 13.20 0.30 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.40 i urvalsgrupp BI, 18.37 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 184 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 14 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 13.51 0.30 0.00
Urval 2 12.30 13.00 0.30 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, 13.51 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 148 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 31 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping