Antagningspoäng för Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Svenska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50215

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.40 11.40 0.15 4.00
Urval 2 11.40 13.13 0.25 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Svenska vid Linköpings universitet antagningspoängen 11.40 i urvalsgrupp BI, 11.40 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 162 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Svenska vid Linköpings universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.99 14.54 0.40 0.00
Urval 2 10.05 12.86 0.50 99.99 2.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Svenska vid Linköpings universitet antagningspoängen 11.99 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 177 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Svenska vid Linköpings universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.80 13.43 0.15 99.99 3.00
Urval 2 10.80 13.43 0.15 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Svenska vid Linköpings universitet antagningspoängen 10.80 i urvalsgrupp BI, 13.43 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 134 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Svenska vid Linköpings universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 11 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping