Antagningspoäng för Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Textilslöjd vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50216

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.41 12.56 0.90 0.00
Urval 2 14.74 14.20 0.90 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Textilslöjd vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.41 i urvalsgrupp BI, 12.56 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 33 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Textilslöjd vid Linköpings universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 0 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.90 17.32 0.35 99.99 0.00
Urval 2 9.90 0.70 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Textilslöjd vid Linköpings universitet antagningspoängen 9.90 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 53 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Textilslöjd vid Linköpings universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 3 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 2 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 16.80 0.20 99.99
Urval 2 12.00 16.80 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Textilslöjd vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 56 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Textilslöjd vid Linköpings universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 0 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 0 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping