Antagningspoäng för Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Trä- och Metallslöjd vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50217

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 11.25 0.40 0.00
Urval 2 13.10 11.40 0.40 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Trä- och Metallslöjd vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 11.25 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 42 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Trä- och Metallslöjd vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 15 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 9 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 0.30 99.99 0.00
Urval 2 12.70 0.30 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Trä- och Metallslöjd vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 44 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Trä- och Metallslöjd vid Linköpings universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 11 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 10.48 0.15 99.99
Urval 2 12.70 10.48 0.15 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Trä- och Metallslöjd vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 10.48 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 34 personer till Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Trä- och Metallslöjd vid Linköpings universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 10 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping