Antagningspoäng för Ämneslärare Gymnasiet, ingång Biologi vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50218

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 15.11 1.00 99.99 0.00
Urval 2 14.25 15.11 1.00 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 15.11 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 77 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Biologi vid Linköpings universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 8 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 11.89 0.80 99.99
Urval 2 17.85 11.89 0.80 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 11.89 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 80 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Biologi vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 8 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 11.50 0.80 0.00
Urval 2 14.50 11.50 0.80 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 11.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 75 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Biologi vid Linköpings universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 8 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping