Antagningspoäng för Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50219

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.58 13.53 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.58 i urvalsgrupp BI, 13.53 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 236 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 15.49 0.50 0.00 0.00
Urval 2 14.32 16.21 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 232 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.85 16.11 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.85 i urvalsgrupp BI, 16.11 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

43

Under HT2018 sökte 259 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 30 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 22 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.77 17.11 0.90 0.00
Urval 2 14.64 16.18 0.80
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.77 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 294 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 26 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.07 0.95 3.50
Urval 2 16.14 17.07 0.95 3.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

357

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 357 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 19 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.03 16.52 1.00 0.00
Urval 2 16.03 16.52 0.95
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.03 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

336

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 336 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 14.60 0.90 3.00
Urval 2 15.60 14.00 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 322 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska vid Linköpings universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 29 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping