Antagningspoäng för Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50220

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.31 15.37 0.05 0.00 0.00
Urval 2 15.38 15.37 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.31 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 266 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.76 17.50 0.45 0.00 4.00
Urval 2 13.49 13.12 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.76 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 202 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 29 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.96 13.00 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.72 13.26 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.96 i urvalsgrupp BI, 13.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

252

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 252 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 38 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 30 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 14.92 0.95 4.00
Urval 2 15.77 14.06 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 300 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 20 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.00 1.00 0.00
Urval 2 15.89 16.15 0.90
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 343 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 24 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 15.42 1.05 0.00
Urval 2 16.51 14.28 1.10
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

337

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 337 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.62 16.99 1.05 0.00
Urval 2 18.62 16.99 1.05
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.62 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

366

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 366 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia vid Linköpings universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 20 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping