Antagningspoäng för Ämneslärare Gymnasiet, ingång Matematik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50223

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.68 14.66 0.85 99.99
Urval 2 15.68 15.45 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Matematik vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.68 i urvalsgrupp BI, 14.66 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 157 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Matematik vid Linköpings universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 29 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 20 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 13.40 0.70 99.99
Urval 2 14.50 13.40 0.70 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Matematik vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 148 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Matematik vid Linköpings universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 23 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 20 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 12.15 0.50 99.99 0.00
Urval 2 13.25 12.15 0.50 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärare Gymnasiet, ingång Matematik vid Linköpings universitet antagningspoängen 11.60 i urvalsgrupp BI, 12.15 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 144 personer till Ämneslärare Gymnasiet, ingång Matematik vid Linköpings universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 41 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 31 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping